Чацарганы цэвэр тос


Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн Увс нутгийн ай сав газарт ургасан элит сортын чацаргана жимсний зөөлөн эдээс гаргаж авсан энэхүү тос нь цэвэр байгалийн бүтээгдэхүүн юм.

Чацарганы цэвэр тосыг

Худалдаалах цэгүүд

САЛБАР КОМПАНУУД